Červen 2009

sirény - mořské panny

7. června 2009 v 12:19 BÁJNÍ TVOROVÉ
Ve starověkém Řecku mytické bytosti, napůl dívky, napůl ptáci, jejichž sídlo se umisťovalo buď do nebe, nebo do podsvětí. V Homérově díle sídlí na ostrově, lákají k sobě kouzelným zpěvem plavce a usmrcují je.
Sirény či také mořské panny, jsou pro nás symbolem krásy. Podle legend však nikterak krásné nebyly. Původně ani neměly rybí ocas, ale byly to napůl ženy a napůl ptáci, pro staré Řeky to byl jakýsi druh démonů. Sirény postupně měnily v klasické mořské panny, napůl krásné ženy, napůl ryby. Svůj původ mohou mít v ladném tanci delfínů, ale inspirací mohl být třeba i dugong nebo
lachtan.

Kentaur

7. června 2009 v 12:05 BÁJNÍ TVOROVÉ
Je to bytost původem z řecké mytologie, napůl kůň, napůl člověk. Byli to nezkrotní a divocí tvorové, které se nikdo neodvážil osedlat a byla čest se na ně posadit. Prý jsou posly špatných zpráv (ale né smrti). Kentauři se stali symbolem mužnosti, statečnosti a síly. Někteří vynikali pod vlivem vína násilnými činy.Bývají proto často zobrazováni v Dionýsově (bůh vína a nespoutaného veselí) spřežení.
Kentauři byli divocí, suroví a lidem nepřátelští, výjimku tvořil vzdělaný a moudrý Cheirón. Cheirón byl zběhlý v hudbě, lékařství, lovu, lukostřeleckém a válečnému umění a velmi se přátelil s Apollónem. Po jeho smrti ho Zeus vyzvedl na oblohu jako souhvězdí kentaura, vyzařující svou hlubokou moudrostí.
Při jídle musí kentauři nejdříve naplnit svůj lidský žaludek normálními pokrmy a poté se napást trávy pro svůj koňský žaludek.

Harpyje

7. června 2009 v 11:52 BÁJNÍ TVOROVÉ
Slovo harpyje vzniklo řeckého slova harpadzo (tj. rvu, uchvacuji). Ve starověkém Řecku byly jakousi personifikací bouře a mračen. Ve středověku se z nich postupně staly zlovolné bytosti s cílem poškozovat lidi.
Původní představa harpyjí byla velmi neurčitá a byli zosobněním bouře. Již v antickém Řecku se jejich představa dostala do podoby žen s křídly, později byly vyobrazovány jeko ptáci s lidskou, zpravidla ženskou nebo dívčí hlavou. Nakonec se jejich hlava změnila na hlavu staré ošklivé ženy.
Mají bledou kůži a velmi dlouhé zuby, většinou také rudé oči. Jsou to obávané zlodějky a mrchožroutky, žijí nejčastěji v horách, na skalních převisech. Často unáší zraněné vojáky z bitev a následně je jedí. Původ mají v řecké mytologii, kde jsou považovány za okřídlené bohyně/ démony, které mají za úkol krmit draka, který hlídá Zlaté rouno.
Široká křídla, tváře lidských tvarů, na nohou spáry, břicho opeřené a k nářku užívají zpěvu darů

Mínotaurus

7. června 2009 v 11:43 BÁJNÍ TVOROVÉ
Podle legendy manželku krétského krále Mínoa Pásifaé svedl bílý býk. Jí se pak narodil Mínotaurus, netvor s lidským tělem a býčí hlavou. Král si nechal od samotného Daidala (architekt, který byl pak uvězněn, aby neprozradil tajemství chodeb) postavit Labyrint do kterého pak nevlastního krvelačného syna uvěznil. Tak ho i schoval před zraky svých poddaných. Nevěrné královně Pásifaé připravil král Mínos rafinovanou krutou smrt.
Mezi Krétou a Athénami vypukla válka poté, co na hrách v Athénách byl zabit syn krále Mínóa Androgeós. Athény padly a byla na ně uvalena povinnost odvádět Krétě lidskou oběť - sedm dívek a sedm chlapců pro Mínotaura.
Syn athénského krále Aigea Théseus se vypravil s oběťmi lodí na Krétu odhodlán zabít netvora. Krétský král ho celkem vlídně přijal, popřál mu štěstí, avšak upozornil ho, že možná Mínotaura zabije, ale sotva se dostane z labyrintu ven.
S pomocí bohyně Afrodíté padla Théseovi do oka královská dcera Ariadna a i ona se zamilovala do něj. Tak se stalo, že v předvečer boje dala Théseovi kouzelný meč a přidala klubko niti, které za sebou bude rozmotávat a tak najde zpáteční cestu.
Ráno byly oběti odvedeny k labyrintu, ale jenom Théseus vstoupil dovnitř, odvíjel Ariadninu nit a tmavými vlhkými chodbami se dostal až obludě a bez prodlení Mínotaura zabil.
Dostal se šťastně ven, všemi vítán. Král mu poděkoval za zabití netvora a zrušil povinnou každoroční oběti Athén. Dál už ale tolik štěstí nebylo: Ariadna chtěa odplout s Théseem, ale noc před odplutím jí ve snu Athéna přikázala nikam nejezdit. Místo toho se druhý den stala manželkou Dionýsovou. Théseus se vracel sám a protože nechal na lodi černé plachty, znamení vlastní smrti, jeho čekající otec král Aigeus se žalem vrhl do moře. I sám Théseus po létech kralování a mnohých hrdinských dobrodružství neslavně zahynul, byl svržen do moře.

imigranti

1. června 2009 v 17:05 KAMEŇÁKY
Somálský emigrant přijede do Teplic.
Zastaví prvního člověka,kterého uvidí a řekne mu:
"Díky, pane Čechu, že mne necháváte v téhle zemi a zajišťujete mi ubytování,
stravování, lékařskou péči a vzdělání¨zdarma!"
Muž ale odpoví:
"Ne,mýlíte se, já nejsem čech já jsem Ukrajinec."
Somálec jde dál a potká dalšího kolemjdoucího:
"Děkuji za vaši krásnou českou zemi!"
Ale kolemjdoucí odpoví: "Já ne Čech. Já Vietnamec."
Somálec jde dál, potká dalšího kolemjdoucího, potřese mu rukou a řekne:
"Díky za báječné Čechy!"
Kolemjdoucí řekne: "Nejsem Čech, já jsem Rumun !"
Somálec nakonec potká krásnou ženu a podezřívavě se zeptá:
"Jste Češka?"
Žena odpoví: "Ne, já jsem cikánka ."
Somálec je zmatený a ptá se: "A kde jsou proboha všichni Češi?"
Cikánka se podívá na hodinky, pokrčí rameny a odpoví: "Asi v práci!"

Dopis pro TV NOVA

1. června 2009 v 16:35 O CIKÁNECH
přišlo mi e-mailem

Dopis pro TV NOVA
Dobrý den.
Dnes, 12.7. odvysílala TV Nova ve zpravodajství velmi zkreslenou informaci o údajném rasistickém výroku paní starostky MO Mariánské Hory...
Protože v inkriminované lokalitě "Bedřiška" mám už /teprve/ 2 měsíce domek a vím o čem paní starostka mluví, velmi mě pobouřila vaše jednostraná reportáž, kde jste nedali prostor nikomu jinému než zastáncům cikánů a cikánských iniciativ...
Konkrétně cikáni, kteří se k případu vyjadřovali, jsou mí sousedé, takže mohu zodpovědně říct, že kdybyste na tomto místě s těmito lidmi strávili jen jeden měsíc, měli byste naprosto stejný názor jako paní starostka. Protože ti, kterých se tento výrok týkal jsou zloději, neplatiči, asociálové a paraziti společnosti. Vím o čem mluvím. Konkrétně lidé co se vyjadřovali ve zpravodajském příspěvku:
1. Nepracují
2. Načerno jsou připojeni na el. vedení
3. Ze své vlastní střechy /obecní/ si kradou okapy, svody, a část plechů střechy a vozí do sběru.
4. Rozebrali většinu vlastního plotu do sběru
5. Jejich děti mi zapálili kůlnu
6. Jen tak pro radost pořezali v okolí několik velkých stromů
7. Vystříhali díru do mého plotu /asi aby se jim lépe kradlo/
8. Oficiálně bydlí v domku 2 lidé, ale ve skutečnosti 12
9. Totálně devastují své domy, vybourávají i nosné zdi
10.Děti nechodí do školy, jen sporadicky když má přijít sociálka
11.Berou větší sociálku než si slušný člověk vydělá prací
12.Děti /i 6tileté/ oslovují svou matku "ty kurvo zajebaná" rodiče jim láskyplně vrací :
"ty zmrde já tě zabiju" Atd...
13.Občas se se sousedy na ulici pobijí, posekají mačetama
14.Na své /obecní/ zahradě zakopávají odpadky pod zem,takže je pozemek kontaminován
kdoví čím... Není týden aby se mi ze zahrady neztratilo co je z kovu.
Zmizí okap, dám nový a za pár dnů zas není...
15.Úřednice na úřadě titulují "ty pičo"
Atd. atd... je toho ještě hodně...
To platí na většinu cikánů v této kolonii. A já mám už plné zuby protěžování těchto příživníků, rozdávání obecního majetku, tolerování zlodějny, asociálního chování a výchovy jejich děcek z kterých rostou zas jen asociálové, příživníci a zloději... Jak je možné že v právním státě některá
skupina obyvatel má taková privilegia, takové výhody, může beztrestně dělat co je napadne. Normální bílé rodině by okamžitě vzali děti do ústavu..Garantuji Vám, že drtivá většina normálních lidí po zkušenosti s takovými individui by byla daleko méně zdrženlivá ve svých výrocích než paní
starostka. Nejsem příznivcem žádné strany, politika mne nezajímá, ani výroky paní starostky.. Osobně jí neznám Ale jsem přesvědčen že nešlo o rasistické výroky, ale pragmatické, vycházející z konkrétní situace a bezradnosti vůči této části obyvatelstva.. Pokud něco jen trochu zavání touto problematikou, stahují se politici do ulity, mlží, lezou cikánům do...aby se zalíbili protože co naplat jsou to taky voliči... Hlavně neříct pravdu a to co si většina lidí myslí.. proto si vážím pana Čunka a Pana Sládka kteří dokázali říct pravdu.. A to jen proto že má OSOBNÍ ZKUŠENOSTI které ostatním politikům chybí. Ale abych nebyl jen kritický, je tam i několik jednotlivců z řad cikánů kteří se snaží žít slušně.. Sice výjimky, ale jsou.
A teď mne můžete žalovat nebo rovnou upálit za to že jsem řekl svůj názor a pravdu. Myslím že by tato problematika stála za zmapování pro pořad na vlastní oči. Protože téměř nikdo z běžných lidí ani netuší co všechno je možné, jaké privilegia má tato část obyvatel, jak se kolem nich chodí po špičkách... To by Všem opravdu lezly oči z důlků.. Já osobně zvažuji kolem svého pozemku betonový plot s dráty pod bezpečným napětím jak se používá pro ochranu dobytka, protože si jak mezi dobytkem připadám.
Otázka na závěr.. Jak může obec, svěřit majetek - rodinný domek /i když fiňák/ lidem kteří ho naprosto vybydlí, zdevastují, a co se dá, ještě odvezou do sběru... Co to je za hospodaření se svěřeným majetkem? Má vůbec toto někde ve světě obdoby?!? Nebo je to jen Česká specialitka,
že na každého občana platí jiný metr? Normální člověk musí na domek vzít hypotéku, makat a splácet do konce života, ale cikán dostane domek jen tak a nemusí ani platit nájem... Je logické že si toho pak neváží.. Kocourkov..
A ještě jedna otázka.. Cikáni mají své iniciativy a jsou organizace které hned straší žalobami a drží nad nimi ochranou ruku.. Ale kdo před nimi ochrání nás, obyčejné lidi, kteří nejsou menšina a musí na rozdíl od nich dodržovat zákony?????? Nevím co mi vadí více, jestli chování zmiňovaných
občanů, nebo špatné zákony a laxní, alibistický přístup státu a jeho úředníků...
Vážená TV Novo, až zase budete dělat reportáž o čemkoli, hlavně o této problematice, prosím alespoň o částečnou objektivitu a soudnost... Dejte možnost se vyjádřit všem..
Děkuji za pozornost a přeji pěkný den. Petr Zajac - obyvatel cikánské kolonie.


Kdo s pisatelem souhlasí, ať to rozešle dál. Informovat ostatní je to nejmenší, co pro řešení tohoto stavu můžeme udělat.